Current track

Title

Artist

Background

MÒD UPDATE

Written by on 15/10/2014

MOD BADGE

THE SILVER PENDANT FINAL

Thèid farpais crìochnachaidh an Aigeallan Airgid a chumail a-nochd, ann an Cùirt Eden aig 7.30f.

The Silver Pendant Final will take place this evening at 7.30f in Eden Court. The running order is as follows:

1. Kirsten Laurie, Ìle
2. Fergus Muir, Ìle
3. Donna Dugdale, Tobar Mhoire
4. Iain Eachann Ros, Inbhir Nis
5. Ellen L Beard, Dùn Èideann
6. Hector Mackechnie, Samharaidh
7. Rena Gertz, Prestonpans
8. Campbell Mackenzie, Steòrnabhagh

MOD headline