Nollaig Chridheil

Written by on 08/01/2008

dha na seann charaidean, na caraidean ura agus a h-uile luch-leanntainn de Reidio Dun Omhainn.

Tha naidheachd uabhasach math ‘s inntinneach againn innse dhiubh sa bhliadhna ur. ‘S mar sin, cum ur suil air an larach linn seo…

Moran Taing agus failte chridheil dhan a h-uile duine ‘s tapadh leibh airson a bhith cho foighidneach.

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur nuair a thig i.

Tagged as

Continue reading

Current track

Title

Artist

Background