Current track

Title

Artist

Background

THE MOD FRINGE@ORAN MOR–LORG GHLASCHU

Written by on 14/10/2019

A specially assembled group of musicians, under the creative direction of Mary Ann Kennedy follow a trail through the city’s rich treasure trove of Gaelic place names (researched by Dr Alasdair Whyte), history and people, discovering the natural roots of the Dear Green Place and celebrating how people have helped create one of the great cities of the world. Special guests include Findlay Napier, Nick Turner, Finlay Wells and Lorne MacDougall.


Thigibh còmhla ri cruinneachadh sònraichte de luchd-ciùil, fo stiùir Màiri Anna NicUalraig, air turas ciùil a’ leantainn slighe tro bheairteas Gàidhlig a’ bhaile – ainmean-àite (air a rannsachadh le Dr Alasdair MacIlleBhàin), eachdraidh, daoine. Faicibh am follais freumhan-nàdair Baile Mòr nan Gàidheal, àrainneachd na sgìre, agus mar a stèidhich a cuideachd aon de phrìomh bhailtean an t-saoghail.Am measg nan aoighean àraid, bidh Fionnlagh Napier, Nick Mac an Tuairneir, Fionnlagh Wells agus Lorne MacDùghaill.
Mod Ghlaschu 2019


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *